دانلود ترجمه مقاله شیر شنت HVDC بر اساس مبدل DC-DC مدولار ترکیبی یک طرفه – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

در این مقاله، یک تپ موازی HVDC بدون ترانسفورماتور پیشنهاد شده است. تپ پیشنهادی شامل یک مبدل DC-DC ماژولار هیبرید یک طرفه و یک مبدل منبع ولتاژ دو سطحی است. مبدل DC-DC ماژولار هیبرید پیشنهادی تبدیل DC-DC را با تعداد تجهیزات نیمه رسانای کمتر در مقایسه با مبدل های Dc-DC با خازن سوئیچ شده و ژنراتور مارکس انجام می دهد. این در حالی است که شارژ همزمان و دشارژ متوالی خازن ها با کمک SM های نیپ پل یک طرفه انجام می شود. مبدل DC-DC ماژولار هیبرید پیشنهادی ولتاژ را کاهش داده و توان را از سمت فشار قوی به سمت فشار ضعیف تزریق می کند…