دانلود ترجمه مقاله ارزیابیِ اعانه‌ی اتوماسیون در اتکاپذیریِ شبکه‌ی توزیع برق – الزویر 2018

14,000 تومان

اپراتورهای سیستم‌های توزیع (DSO) باید عملیات‌ها و تجارت شبکه‌ی خود را به فناوری‌های جدید و راه‌حل‌های جدید برای شبکه‌های ولتاژ کم و متوسط مطابقت دهند [1]. مدیریت تقاضا و افزایش استفاده از ژنراتورهای توزیع‌یافته یک مسئله‌ی مهم در سال‌های اخیر در توزیع برق شده است [2]. برای حل این مسائل اخیر، DSOها شبکه‌های خود را به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطیمجهز کرده‌اند که بهره، اتکاپذیری، امنیت و کیفیت سرویس خود را بهبود دهند [3]. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که اتکاپذیری با کیفیت برق یکسان نیست