دانلود ترجمه مقاله یک مدل تخمینی از کشش موثر و استحکام تراکمی بتن با رویکرد تخلخل و اندازه حفره ها – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

 با مقایسه رویکرد مقاله با چندین راه‌حل کلاسیک و آزمایشات قبلی ، دقت و امکان پذیری روش حاضر مشخص شده و فرمول‌های بدست آمده ساده و راحت می‌باشند. آنالیز و بحث پیشنهاد می‌دهد که اثر تخلخل بر روی استحکام تراکمی بتن از استحکام کشش بیشتر می‌باشد و اینکه استحکام موثر بتن با کاهش سایز تخلخل بهبود می‌یابد.