دانلود ترجمه مقاله طراحی بر اساس عملکرد در مهندسی زلزله ی ژئوتکنیک – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

پایایی تحلیل ها منبع اصلی نگرانی در طراحی بر اساس عملکرد مبتنی بر نتایج تحلیل روش های تفاضل های محدود یا المان محدود است. پایایی با ریزکاوی در انتخاب درست برنامه ی اعتبارسنجی شده و مدل سازنده ی واسنجی شده ارتقا داده می شود. این موضوعات در مقاله بحث می شوند، اما عدم داده های پاسخ میدانی روی سدهای بزرگ ازطریق آنچه با امکانات واقعی ما ارزیابی می شود، همچنان از جمله نگرانی های این حوزه است.