دانلود ترجمه مقاله مدل کسب و کار پایدار برای مبارزه با زباله های مواد غذایی – الزویر 2018

28,000 تومان

حدود یک سوم از مواد غذایی تولید شده در جهان هر سال هدر می رود. به گفته سازمان غذا و کشاورزی (FAO) کشورهای توسعه یافته هر سال بیش از 1.3 هزار میلیون تن غذا را هدر می دهند که برای تغذیه 795 میلیون نفر که در سراسر جهان گرسنه هستند، کافی است (گوستاواسون، 2011). مقیاس مشکل با توجه به اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی آن افزایش می یابد. در حقیقت، این زباله نه تنها غیر اخلاقی است، بلکه عواقب محیطی و اقتصادی نیز در پی دارد