دانلود ترجمه مقاله اولویت بندی طرحهای بهبود فرایند در محیطهای تولید – الزویر 2018

36,000 تومان

بهبود فرایند بر شناسایی، تجزیه و تحلیل و بهبود فرایندهای کسب و کار تمرکز می کند. که شامل بهبود کیفیت، حذف اتلاف، و حفظ بهبود بدست آمده، می باشد. روشهای مشترک بهبود فرایند شامل ناب، شش سیگما، و شش سیگمای ناب هستند. تولید ناب یک فلسفه بهبود فرایند است که توسط بسیاری از کسب و کارها در جهان پذیرفته شده به منظور اینکه در بازار جهانی رقابتی بماند.