دانلود ترجمه مقاله اثرات حباب عقلانی بر اوراق بهادار – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

این مقاله، دارایی‌های حباب را مطرح می‌کند و اثرات ثروت و قیمت روی تقاضای هر دوی دارایی‌های حباب و دارایی‌های بدون حباب همگی مورد بررسی قرار می‌گیرند. به طور جالبی استدلال می‌کنیم که دارایی‌های بدون حباب ممکن است به عنوان دارایی‌های نامرغوب عمل کنند و رفتار گیفن نشان دهند. نتیجه می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تشخیص علمی‌تر دارایی‌های حباب و دارایی‌های بدون حباب کمک کند. این نتیجه‌گیری‌های نظری سازگار با نتایج به دست آمده در کابلر و همکاران [۹] هستند. در مقایسه با کابلر و همکاران [۹]، این مقاله، دارایی‌های حباب را مطرح می‌کند …