پرسشنامه سازگاری تحصیلی (بیکر و سریاک؛1984)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:1

سوالات:24

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:5

 

15% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده_کد تخفیف: ZSJEFGX9