دانلود ترجمه مقاله استفاده از هویت نام تجاری برای بازی های تبلیغاتی – الزویر ۲۰۱۷

20,000 تومان

این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش‌ها داری بعضی از محدودیت بود. نخست، اگرچه نمونه ساده‌ای برای اهداف اکتشافی بکار گرفته شد، به‌کارگیری نمونه غیر تصادفی دانشجویان ممکن است تعمیم دادن نتایج این پژوهش را به‌کل جامعه زیر سؤال می‌برد. بنابراین، پژوهشگرهای آتی را دعوت می‌کنیم تا روایی بیرونی را از طریق رویه‌های در محیط‌های دیگر با جامعه آماری را بررسی کنند. محدودیت دوم این پژوهش در ارتباط با رویکرد روش‌شناسی است. از پاسخ‌دهندگان خواسته شد تا تصور کنند که در حال بازی کردن گونه‌های مختلفی از بازی‌های جنگی هستند و به ادراکات خویش از ویژگی‌های شرکت امتیاز داده و رتبه‌بندی کنند