دانلود ترجمه مقاله مروری بر مقاله ی اندنیک و تراپ : باز بودن و علامت دهی در تحقیقات حسابداری – الزویر ۲۰۱۹

12,000 تومان

می پذیرم که فرصت دارم تا دیدگاهی در مورد مقاله ی اندنیک و تراپ ارائه دهم و جنبه های گسترده ای در مورد مسائلی را گسترش دهم که نویسندگان بررسی می کنند. نویسندگان مطالعه ی تجمعی در مورد TAR و CAR انجام دادند. من در مورد خلاقیت و حساسیت نویسندگان در انجام مطالعات انگیزشی نظر می دهم و می دانم که کمک زیادی به درک ما از ژورنال های حسابداری کرده اند. در این دیدگاه ابتدا نظریات گسترده ای در مورد باز بودن و علامت یابی بر اساس تجربیاتم مطرح می کنم در ادامه تفکراتی در مورد تحلیل ها و یافته های اندنیک و تراپ ارائه می دهم.