دانلود ترجمه مقاله نقش حسابرسی در مبارزه با فساد – الزویر ۲۰۱۹

20,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله نقش حسابرسی در مبارزه با فساد – الزویر :مطالب مربوط به حسابرسی و فساد که در این مقاله تجزیه و تحلیل شده در درجه اول بر سطح خرد شرکت ها و سازمان ها متمرکز است، در نتیجه تکمیل سطح کلان تجزیه و تحلیل اغلب در تحقیقات درمورد فساد در علوم سیاسی و جامعه شناسی یافت می شود. نتیجه این تجزیه و تحلیل این است که حسابرسی مالی بخش خصوصی، به طور کلی فساد را به عنوان منبع بالقوه اشتباهات مادی در صورت های مالی نادیده گرفته است…