دانلود ترجمه مقاله بازی بررسی حسابرسی داخلی و اثر افشاگری – اسپرینگر ۲۰۱۸

21,000 تومان

این مقاله این سوال را مورد بررسی قرار می دهد که آیا این احتمال وجود دارد که افشاگری بتواند به عنوان یک راه چاره برای رفتار متقلبانه عمل کند. ما نشان می دهیم که بازی بازرسی کلاسیک دونفره که شامل یک مدیر(متقلب) و یک حسابرسی داخلی (ناکارآمد) است می تواند با افشاگری گسترش یابد. با توجه به مورد دوم، ما در می یابیم که شدت حسابرسی داخلی نسبت به زمان عدم وجود افشاگری به طور کلی پایین تر است، …