دانلود ترجمه مقاله رفع ابهام از بیت کوین – Taylor & Francis 2018

14,000 تومان

نوظهوری نسبی بیتکوین به عنوان یک ارز و به عنوان دارایی، پیش بینی های موقت و تجربی را برای تحلیل های عمیق تر و سیستماتیک به منظور ارزیابی توانایی های آینده ی خود و خطرات پیش رو به کار می گیرد. با این وجود، این کار یک دیدگاه جامعه شناختی متعهد به درک بیتکوین به عنوان یک واقعیت اجتماعی و به عنوان یک پدیده که ریشه های گذشته ی آن و پیشرفت های آینده ی آن ذاتا اجتماعی هستند را آغاز می کند.