دانلود ترجمه مقاله ساختارهای جوی موجود در تروپوسفر نشان داده شده با تصاویر با وضوح بالا – اسپرینگر ۲۰۱۹

15,000 تومان

تصاویر گرفته شده با کیفیت از رادار MU که در حالت تصویر برداری پیوسته در طول کمپین های ShURE گرفته شده اند (لاک و همکاران ۲۰۰۱ – لاک و همکاران ۲۰۱۰ – لاک و همکاران ۲۰۱۸) نشان دهنده اختلاف در ساختارجوی با جزئیات کامل هستند. همچنین با توجه به این تصاویر می توان تکامل زمانی را مشاهده کرد. ما در این تحقیق به بحث در مورد مثال های مربوطه پرداختیم و اهمیت احتمالی آنها را در دینامیک های جوی ارائه کردیم. به هر حال، دیدن تصاویر و فیلم های گرفته شده از رادار برای تائید تکامل این ویژگی ها بهترین گزینه می باشند. همچنین، فیلم های گرفته شده را به صورت فایل مازاد ۱ نشان داده ایم. امیدواریم که این فیلم ها اپراتورهای رادار ST را متقاعد سازند تا از تصاویر درحالت تصویر برداری پیوسته در محور عمودی رادارها استفاده کنند، از این رو این احتمال وجود دارد که بتوان تکامل ویژگی های جوی بیان شده در رادارهای بالا را ترسیم کرد.

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شده تا پایان آذرکد تخفیف: ZSJEFGX9
+