دانلود ترجمه مقاله اعضای هیات مدیره با سبک – ۲۰۱۸ Sage

23,000 تومان

این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا «سبک‌های» خاص-فردی اعضا و رؤسای کمیته حسابرسی دارای تاثیر روی روندهای گزارشگری مالی شرکت هستند. با تمرکز روی دو رده از متغیرهای انتخاب گزارشگری مالی – احتمال تحریفات حسابداری و مدیریت سود – شواهدی را می‌یابیم مبنی بر این که سبک‌های خاص-فردی اعضای (رؤسای) کمیته حسابرسی دارای تاثیر روی انتخاب‌های گزارشگری مالی هستند.