دانلود ترجمه مقاله تحقیق درمورد هوش معنوی در پیشرفت منابع انسانی – امرالد ۲۰۱۸

20,000 تومان

این مقاله در مورد استفاده از مداخلات SI در حوزه‌ی HRD بحث می‌کند. با اینحال باید ذکر شود که مولفه‌ی SI در برنامه‌های آموزشی در سازمان‌ها، نتایج مثبتی برای تمام سهامداران خواهد داشت. بهبود عملکرد و بهره‌برداری از مداخلات SI یک فرآیند زمانبر برای سازمان‌ها است. علاوه بر این، SI از این جهت که در تعاریف، مفاهیم و مبناهای نظری مختلف متناقض است مورد انتقاد واقع شده است. در نتیجه نتایج مختلفی برای محققیقن و دانشمندان به همراه داشته است. علیرغم وجود انتقادات و ابهامات در مورد مفهوم SI، دانشگاهیان و متخصصین HRD به ترویج مفهوم SI برای ایجاد محیط‌های کاری هوشمند معنوی تشویق می‌شوند، شاید این امر بخش چالش‌برانگیز برای HRD برای توسعه‌ی تحقیق و عمل باشد.