دانلود ترجمه مقاله خصوصیات الگوهای انتشار اطلاعات در شرایط اضطراری: یک مطالعه موردی از زلزله ییلیانگ(Yiliang) – الزویر 2018

16,000 تومان

این تحقیق نقش مهم نوع اطلاعات در تبلیغات و انتشار اطلاعات مربوط به فاجعه را نشان می دهد و به این ترتیب، دیدگاه های مبتنی بر داده ها برای مدیریت به موقع و مدیریت بحران ثمربخش که از داده های رسانه ای اجتماعی در دسترس عمومی استفاده می کند ایجاد شده اند.