دانلود ترجمه مقاله تحقیقات آموزشی در قرن بیست و یکم – ۲۰۱۷

13,000 تومان

این اثر نظریات نویسندگان را در مورد چالش ها و فرصت های تاثیرگذاری علمی تحقیقات آموزشی در قرن ۲۱ از دیدگاه تاریخی و تکاملی خلاصه می کند. همانطور که قبلا ذکر شد، هدف پژوهش آموزشی، آموزش یک حرفه موثر در شکل دادن نسل جدید شهروندان و متخصصان است. مرور ادبیات به ما این امکان را می دهد تا برخی از چالش ها و فرصت‌های پژوهش آموزشی برای اثربخشی علمی را شناسایی کنیم که باید برای رسیدن به این هدف مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی، حوزه های چالش های موثر در پژوهش آموزشی به موارد زیر مرتبط هستند: …