دانلود ترجمه مقاله اثرات چاقی و فعالیت فیزیکی در زنان – الزویر ۲۰۱۹

19,000 تومان

این مطالعه نشان می‌دهد که چاقی زنان ساکن در جامعه، خطر کیفوز و بار ستون فقرات سینه‌ای را افزایش داده بود. افزایش میزان چاقی با افزایش علائم درد عضلانی اسکلتی بالاتنه و کاهش زمان صرف شده در فعالیت بدنی نیز همراه بود. تحقیقات بیشتری توصیه می‌شود تا مشخص شود آیا مداخلات طراحی شده برای کاهش گشتاور خمشی وارده بر ستون فقرات سینه‌ای می‌تواند در تسکین بار ساختارهای ستون فقرات سینه‌ای مؤثر باشد و به‌نوبه خود علائم درد اسکلتی عضلانی بالاتنه و توانایی برخورداری از مزایای سلامتی مرتبط با مشارکت در فعالیت بدنی را در زنان چاق بهبود بخشد یا خیر.