دانلود ترجمه مقاله رفتار بداهه کارآفرینان و عملکرد جدید سرمایه گذاری: احتمال وقوع در سطح سازمانی و نهادی-الزویز 2018

18,000 تومان

شواهد علمی نشان می دهد که تجمع دانش در مورد رفتار بدویانه و نتایج سازمانی آن قابل توجه بوده است (به عنوان مثال Baker & Nelson، 2005؛ Crossan & Sorrenti؛ 1997؛ Hmieleski & Corbett؛ 2006؛ Hmieleski؛ Corbett & Baron؛ 2013؛ Mullins & Komisar؛ 2009؛ Vera & Crosson؛ 2005؛ Weick، 2001). رفتار بداهه به طور کلی به عنوان توانایی کارآفرینان برای ایجاد و اجرای برنامه های جدید استراتژیک (به مثابه بداهه سازی) درک می شود. اگر چه این امر به عنوان توانایی کارآفرینانه (مثلا Hmieleski & Corbett، 2008) در نظر گرفته می شود، اما رفتار بداهه همواره منجر به نتایج مثبت سازمانی نمی شود (Crossan، Cunha، Vera & Da Cunha، 2005؛ Vera & Crosson، 2005).