دانلود ترجمه مقاله طراحان آینده : معرفی خلاقیت ، تفکر طراحی و طراحی به کودکان – الزویر2018

36,000 تومان

تفکر طراحی هم روشی از فکر کردن را نمایش می دهد و هم فرآیندی که می تواند تفکر خلاقانه را پرورش دهد.در شرایط مطلق ، تفکر طراحی مظهر تمام فرآیندهای شناختی ای است که هنگام اجرای طراحی ، ذهن شخص آنها را به پایان می رساند.از نقطه نظر عملی تر ، تیم براون ، مدیر عامل IDEO ، تفکر طراحی را به عنوان ” شاخه ای که از احساس و درک طراح و روش ها برای انطباق نیازهای مردم با چیزی که از نقطه نظر فناوری امکان پذیر است و چیزی که یک استراتژی کسب و کار ماندنی بتواند آن را به ارزش مشتری و فرصت مالی تبدیل کند ، استفاده کرده است