دانلود ترجمه مقاله بياني از نقد فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی– الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

رشد سریع تکنولوژیکی و اقتصاد طی پنجاه سال گذشته، زندگی انسان را تغییر داده است و جامعه مدرن را با مشكلات تصمیم گیری پیچیده مواجه كرده است كه [1، 2، 3، 4 و 5] حل آن آسان نیست زیرا شامل معیارها ، زير معیارها و جایگزین هاي بسیاری مي شود. بنابراین، برای انجام یک انتخاب طبیعی بدون کمک علم ریاضی که روش فكري ما را به منظور تصمیم گیری بهتر فرم مي دهد و همچنین شفافیت تمام جنبه های آن را تضمین می کند تقریبا غیرممکن است