پرسشنامه رفتار خرید (کیم؛۲۰۰۸)

7,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:3

سوالات:10

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:5

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شدهکد تخفیف: ZSJEFGX9
+