دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل برانگاشتی عملکرد کارکنان بر اساس HPHRP – الزویر ۲۰۱۸

12,000 تومان

این تحقیق فرضیه ها را عمدتاً بر اساس تأثیر HPHRP روی عملکرد کاری کارکنان ارائه می دهد و چنین فرضیه هایی را با مدل نظری تأیید می کند، در نهایت دو نتیجه مؤثر می توان گرفت: (۱) HPHRP به طور مؤثر بر عملکرد کاری کارکنان تأثیر می گذارد، بنابراین باید به طرز برخورد و رفتار کارکنان توجه بیشتری شود و عملکرد مناسب دنبال شود و طرز کار باید ارزیابی شود؛ (۲) نتایج تحقیق نشان می دهد که HPHRP می تواند به طور مؤثر بر صلاحیت کارکنان تأثیر بگذارد و عملکرد مدیریت می تواند با بهبود صلاحیت کارکنان بهتر تحقق یابد.