دانلود ترجمه مقاله مدیریت بحران جهانی – الزویر ۲۰۱۸

15,000 تومان

مدیریت بحران برای یک شرکت که در یک کشور واحد عمل می کند، در بهترین حالت ها یک وضعیت بسیار چالش برانگیز است. مدیریت یک بحران در چندین کشور، پیچیدگی ‌های جدیدی را معرفی می ‌کند که چالش‌ های عظیمی را برای شرکت‌ های چند ملیتی ایجاد می ‌کنند. آن چه که برای مدیریت بحران در کشور اصلی کارساز بوده است ممکن است در سایر کشورهایی که در آن شرکت چند ملیتی عملکرد دارد، به خوبی کارساز نباشد.