دانلود ترجمه مقاله طبقه بندی رگرسیون خطی بهبود یافته برای تشخیص چهره – الزویر ۲۰۱۸

19,000 تومان

در این مقاله، یک الگوریتم تشخیص چهره ی قدرتمند مبتنی بر روش تخمین قدرتمند ارائه شد. مقایسه ی جامع به همراه رویکرد قدرتمند مدرن نشان دهنده ی یک شاخص عملکرد قابل مقایسه برای رویکرد پیشنهاد شده است. به خصوص این که چالش های تشخیص حالت های مختلف صورت نشان داده شده است. بر روی پایگاه داده ی Yale B و پایگاه داده ی CMU_PIE ، الگوریتم ها به تاثیر تشخیصی بسیار خوبی دست پیدا کرده اند. علاوه براین، گزارش ما بر روی پایگاه داده ی چهره ی JAFFE همچنین عملکرد تشخیصی خوبی را نشان داد.