دانلود ترجمه مقاله مدیریت نام تجاری داخلی – اسپرینگر ۲۰۱۸

12,000 تومان

ما به عنوان ویرایشگران مهمان، با گنجایش ۵ مقاله در این بحث ویژه در نظر داریم بعضی از راه های شناسایی شده برای تحقیقات آینده را نشان دهیم. نشریه مدیریت برند، خروجی ایده آلی را برای این بحث ویژه و خاص به منظور کمک چند جانبه به تحقیقات IBM در این نشریه را در نظر گرفته و منتشر کرده است (بورمن و زپلین (۲۰۰۵)، بورمن ات آل (۲۰۰۹)، گپ و مریلیس (۲۰۰۶)، هریس (۲۰۰۷)، ایند (۲۰۰۳)، ایند و بیجرک (۲۰۰۷)، کیمپکورن و توکر (۲۰۰۹)، کینگ و گریس (۲۰۰۸)، کینگ ات ال (۲۰۱۲)، پونجایسری و ویلسون (۲۰۰۷)، تومینن ات ال (۲۰۱۶)، با ایند و بیجرک (۲۰۰۷)، هریس (۲۰۰۷)، کینگ و گریس (۲۰۰۸) ، و پونجایسری و ویلسون (۲۰۰۷)). ۴ مقاله که با کارکنان در زمینه IBM سر وکار دارند،