دانلود ترجمه مقاله دلیل غنی ساختن بازاریابی به واسطه بازاریابی گسترده – اسپرینگر ۲۰۱۸

13,000 تومان

بنده احساس “بحران هویتی” نکرده ام. مطالعات زیادی در این زمینه انجام خواهم داد – درباره اینکه بیشتر بازاریاب های دانشگاهی و حرفه ای با یک “بحران هویتی” زندگی می کنند، تردید دارم. اگر این مورد صحت داشته باشد، باید به آن ها کمک کنیم؛ یا تنها یک بحران هویتی برای گروه کوچکی وجود داشت که بازاریابان، بازاریابی را کوته فکرانه می دیدند؟ تردید دارم یک بحران هویتی گسترده ای وجود دارد که از پیشرفت رشته بازاریابی جلوگیری می کند. بازاریابی امروزه با انقلاب دیجیتالی، اینترنت، تلفن های همراه هوشمند، رسانه های اجتماعی، نقشه های راهنمای مشتری، تبلیغات بومی، داستان سرایی برند، ارزش برند و زیرساخت های آن، نقشه های مرتبط با بازاریابی، طراحی تجربه خریدار، آزمایشگاه های بینشی، واقعیت مجازی و بازاریابی اومنی چنل سریعا در حال تحول است. هیچگونه کوتاهی در انگیزش ایده های جدید بازاریابی وجود ندارد که افکار ما را به مدت طولانی به خود مشغول سازد