دانلود ترجمه مقاله مدیریت لجستیک در زنجیره ی عرضه – مرور کلی – الزویر ۲۰۱۸

12,000 تومان

مشاغل فعلی در شرکت ها بسیار چالش برانگیز هستند. هر کسب و کاری باید با رقابتهای متعددی از ابعاد و جهات مختلف رودر رو گردد. طبق گفته ی مایکل پورتر ،کسب و کار در قرن بیست و یکم تنها در صورتی بقا می یابد و موفق می گردد که در جهت تحقق چالش های تقاضای فعلی لجستیک گام بردارد.زمانی که کسب و کاری قادر به ارائه لجستیک مناسب برای محصولات خود نباشد و عرضه ی محصول به مصرف کننده نهایی محبوبیت خود را دنیای کسب و کار از دست بدهد ،تاریخ تکرار می گردد.با این حال زمانی محصولی خوب است که رقابت را زنده نگه دارد و درست در زمان تقاضا به دست مصرف کننده ی نهایی برسد.