دانلود ترجمه مقاله خطر شکستگی های استخوانی کودکان در گذر زمان – الزویر ۲۰۲۰

21,000 تومان

با بررسی گروهی بیش از ۷۷۰۰۰۰ جفت مادر-کودک دریافتیم که اختلالات استرسی و اضطرابی مادر قبل و بعد از زایمان می تواند فاکتورهای خطرآفرین برای بروز شکستگی در دوران کودکی نوزاد باشد. استرس و اضطراب مادر ارتباط بسیار تنگاتنگی با شکستگی های تهاجمی نوزادان زیر ۶ ماه، و شکستگی های ناشی از زمین خوردن در کودکان بالای ۳۶ ماه داشت؛ این مسئله نشان دهنده تغییر ماهیت شکستگی ها بخاطر بدرفتاری با آنان می باشد.