دانلود ترجمه مقاله نقش تصویربرداری حرارتی فروسرخ دیجیتال در تشخیص توده های پستانی – الزویر ۲۰۱۸

15,000 تومان

هدف اصلی غربالگری سرطان پستان این است که تومور را در مرحله اولیه که کمتر تهاجمی است؛ تشخیص دهیم. برای رسیدن به این موفقیت، مردم باید از تشخیص زودهنگام مطلع شوند و روش غربالگری مورد استفاده باید به راحتی در دسترس بیماران قرار گیرد. در این مطالعه ی آزمایشی، فرض بر این بود که DITI می تواند ناهنجاری های موجود در پستان را با استفاده از استاندارد مرجع تقارن حرارتی تشخیص دهد و ما می-توانیم از DITI در مناطق برون شهری و روستایی که در آنها منابع مالی ضعیف هستند؛ استفاده کنیم.