دانلود ترجمه مقاله یادگیری سازمانی در کالج پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

هدف اصلی این مطالعه کشف بینش های جدید در مورد یادگیری سازمانی در یک دانشکده ی پرستاری بود که می تواند اساتید و مدیران پرستاری را هنگام تلاش برای بهبود نتایج دانشکده های خود راهنمایی کند. یافته ها شامل چهار موضوع در مورد یادگیری سازمانی در یک دانشکده ی پرستاری بودند: شخصیت و کیفیت، چشم انداز بلند مدت، رهبری مشارکتی و سازش، و مشاوره. رهبران دانشکده می توانند گام های ویژه ای برای ایجاد یک فرهنگ یادگیری و پرورش رفتارهایی که موجب یادگیری می شوند بردارند، که این کار به آنها اجازه می دهد تا به نتایج مطلوب خود دست پیدا کنند.