دانلود ترجمه مقاله بررسی اجمالی روش های مختلف برای حل مشکلات داده کاوی – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

در زمان حل کردن مسائل مشخصی که ممکن است از موارد آزمایش شده دارای سطح بالاتری باشند، مانند یک مدل خاص از مقادیر، لازم است که روش و اصول مشخصی اتخاذ شود. اگرچه، برای دنبای کردن گرایش و رفتارهای مشخص داده کاوی، مدل های جهانی بدون موقعیت خاصی، کافی می باشد. تحلیل نتایج برای هرکدام از توصیف گر های ویژگی ها، وجود دارد. درخت جواب. واکنش به افزایش حجم داده ها. • میانگین دقت تغییر نخواهد کرد.