دانلود ترجمه مقاله اجرای نوآوری تجاری و اجتماعی از طریق سند حسابداری: یک مقدمه – الزویر ۲۰۱۸

10,000 تومان

 مقاله نشریه رابسون (1992)، آثار تحقیقی بر روی اسناد حسابداری گسترش یافته است. تعداد اندکی بررسی تأثیر چنین مفهومی را در تحقیقات حسابداری و برخی از آثار ابتدایی تعیین کرده اند، مانند مطالعات صورت گرفته توسط چوآ(1995)، رابسون (1991، 1992) و پرستون، کوپر و کومبز (1992)، که به طور گسترده ای بر موفقیت این و مفاهیم مربوط به نظریه شبکه بازیگر (ANT، لاتر، 1987) در حسابداری تاکید شده است. ثبت اصطلاحی است که “به تمام انواع تغییرات اشاره دارد که از طریق آن یک موجودیت به شکل یک علامت، یک بایگانی، یک سند، یک تکه کاغذ یا یک نشان صورت خارجی به خود می گیرد”.