دانلود ترجمه مقاله اثرات تمرکز موجودی بر پایداری زنجیره تامین خون – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

هدف از زنجیره تامین خون ، تأمین خون کافی و مناسب برای بیمارستانها است. این مهم است که خون در بیمارستان ها برای اهداف انتقال خون در دسترس باشد زیرا کمبود ممکن است زندگی بیماران را به خطر بیندازد. در زنجیره تامین خون ، دوباره پر کردن مجدد در بانک خون کاملاً در اختیار تصمیم گیرندگان نیست ، زیرا دوباره پر کردن توسط اهدای خون اتفاق می افتد. این خاصیت زنجیره تامین خون را از سایر زنجیره های تامین که به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته با آسیب پذیری تفکیک می کند.