دانلود ترجمه مقاله مدیریت پروژه به عنوان مدیریت اطلاعات در تحقیقات میان رشته ای: ” تعداد زیادی از قطعات مختلف که با همدیگر کار می کنند” – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

علوم انسانی دیجیتال شامل کاربرد روشهای محاسباتی یا دیجیتال برای تحقیقات علوم انسانی یا … کاربرد روش های علوم انسانی برای تحقیق درباره موضوعات یا پدیده های دیجیتال است(Warwick, Terras, & Nyhan, 2012, pp. xiv–xv). آن شامل بررسی کردن سوالات تحقیقاتی است سوالاتی که پا را فراتر از گونه ها، رسانه ها، رشته ها و نهادها می گذارند (Burdick, Drucker, & Lunenfeld, 2012)…