دانلود ترجمه مقاله مجاورت جغرافیایی حسابرس و مشتری – الزویر ۲۰۱۸

19,000 تومان

به موقع بودن اطلاعات حسابداری مدت طولانی برای سرمایه گذاران، شرکتها، حسابرسان و قانون گذاران مسئله ای مورد توجه بوده است. تدارک مالی طولانی و تاخیر در فرآیند حسابرسی ناشی از تغییرات اخیر در محیط نظارتی (به عنوان مثال SOX و استانداردهای حسابرسی اخیر PCAOB) فشار زمانی برای شرکت‌ها و حسابرسان را افزایش داده‌اند تا کارایی ارائه اطلاعات حسابداری را بهبود بخشند…