دانلود ترجمه مقاله تامین امنیت ارتباطات گروه چندپخشی در سیستم های فعال اینترنت اشیا – ۲۰۱۸ Taylor & Francis

18,000 تومان

چندپخشی یک نیاز مبرم برای IOT است که میلیون‌ها دستگاه در آن قرار دارد و برای تحویل یک پیام مشابه به گروهی از گره‌ها در یک شبکه، یک ضرورت بسیار عادی به شمار می‌رود. مکانیسم‌های متعارف چندپخشی، گزینه مناسبی نیستند زیرا بسیاری از چندپخشی‌های چندگانه پهن باند شبکه را افزایش می‌دهند و موجب تراکم، تصادم، از بین رفتن بسته، تأخیر و شلوغی شبکه و غیره می‌شوند و بنابراین موجب عملکرد نادرست و غیرقابل اجرا بودن شبکه می‌گردند. درحالی‌که DTLS یک مکانیسم ارتباطی امن یک‌به‌یک است، تک‌پخشی مناسب برای یک محیط چندپخشی ، نمی‌تواند برای IOT مناسب باشد.