دانلود ترجمه مقاله تشخیص نزدیکی انعطاف پذیر با حفظ حریم خصوصی در شبکه اجتماعی تلفن همراه – الزویر ۲۰۱۸

23,000 تومان

جهت غلبه بر مشکلات موجود در روش های قدیمی ردیابی مجاورت، یک روش جدید برای ردیابی مجاورت با حفظ حریم ارائه شده است که بر پایه ی انتقال روابط همسایگی است. SNS روابط همسایگی بین کاربران را با محاسبه ی فهرست های مرجع نزدیک کاربران و بررسی وجود مورد مشترک در آنها کشف می کند. علاوه بر این، دو مکانیزم برای تعیین روش ارسال سیگنال گره های متحرک مطرح شدند. بخصوص، در مکانیزم چرخشی گره راداری، هر گره موبایل به عنوان یک گره راداری عمل کرده و به صورت متناوب سیگنال راداری را به عنوان مرجع کشف همسایه به سایر گره ها ارسال می کند.