دانلود ترجمه مقاله بالا بردن دقت ردیابی مسیر برای ربات های صنعتی با کنترل تطبیقی قوی – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

این مقاله یک کنترل تطبیقی قوی برای کنترل ردیابی مسیر یک ربات صنعتی شش درجه آزادی در فضای کاری مچ ربات صرف نظر از تغییرات پارامتری و اختلالات عدم اطمینان ارائه داده است. علاوه بر این، قانون انطباق پارامتری آنلاین پایدار به منظور براورد پارامترهای ربات در زمان واقعی بر اساس تحریک مداوم پیشنهاد شده است. عملکردهای پایدار و ناپایدار قانون کنترل پیشنهادی توسط تابع لیاپانوف رسیدگی شده است.