دانلود ترجمه مقاله تأثیر جایگزینی نیروگاه های حرارتی توسط انرژی های تجدید پذیر بر روی سیستم قدرت – الزویر۲۰۱۸

34,000 تومان

شرکت هلدینگ الکتریسته مصر (EEHC) توجه زیادی به منابع انرژی تجدیدپذیر (RES) کرده است زیرا دیدگاهی جهانی برای مثبت شدن در قالب بهبود زیست‌محیطی، کاهش انتشار الکترون مضر و غلبه بر حذف منابع نفت خام است [1، 2]. منابع انرژی تجدیدپذیر در دسترس ارزیابی شدند و فناوری هایش برای سود جستن از منابع انرژی تجدیدپذیر در دسترس فراهم شد. هدف استراتژی EEHC افزایش نسبت برق کلِ تولید شده از منابع انرژی تجدیدپذیر (WP و PV) به 20% تا سال 2022 است.