دانلود ترجمه مقاله عملکرد لرزه ای ساختمان های بتنی مسلح – الزویر ۲۰۱۸

21,000 تومان

این مقاله، حکمرانی شهری و بحث توسعه پایدار شهری را بررسی کرده است که رویکرد بالا به پایین برای حکمرانی است که می تواند پایداری شهری را به روشی مثبت با استفاده از چارچوب حکمرانی شهری پایدار تحت تاثیر قرار دهد. در مورد عربستان سعودی، تغییرات مثبت قابل توجهی در حکمرانی شهری و حکمرانی برای توسعه پایدار ایجاد شده است. به دلیل ضرورت پرداختن به مباحث زیست محیطی برجسته، قیمتهای پایین نفت و فشار سنگین بهار عربی، دولت، پروژه های قابل…