دانلود ترجمه مقاله خم شدن میله پوشانده شده با فلس های بیومتری – الزویر ۲۰۱۹

21,000 تومان

مدل های قبلی ارائه شده در ادبیات به بررسی کاربرد های متناوب فلسها پرداخته اند که این عامل منجر به انحراف مناسب از مدل های دقیق FE می شود. به علاوه، متناوب بودن امکان پیگیری تغییرات زاویه ای فلسها را غیر ممکن می سازد. در مدل های قبلی این امکان وجود نداشت که حالت های خاص تغییر شکل را در نظر گرفت زیرا اینگونه تغییرات یکی از محدودیت های غیر فیزیکی در فلس ها در نظر گرفته می شود و با توجه به مشاهدات انجام شده از سازه های تغییر شکل یافته…