دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل داده های توپولوژیکی سری های زمانی مالی : چشم انداز سقوط ها – الزویر ۲۰۱۸

30,000 تومان

تجزیه و تحلیل داده توپولوژیکی (TDA) [1و2] باتوجه به ترکیبی از روش های آماری، محاسباتی، و روش های توپولوژیکی اجازه می دهد که ساختارهای شکل مانند در داده ها را پیدا کنند. TDA ثابت کرده است که می تواند رویکرد اکتشافی قوی ای برای مجموعه داده های پیچیده چند بعدی و نویزی (noisy) باشد. برای استفاده از TDA، یک مجموعه داده به عنوان مجموعه ای محدود از نقاط در برخی فضاهای متریک کدبندی می شود. اصلی کلی و شهودی تحت TDA براساس پایداری منافذ k بعدی، به وطر مثال، مولفه های مرتبط (k = 0)، حلقه ها (k = 1)، و غیره،…