بایگانی برچسب: استراتژی

پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی شولینگ لی (2000)

پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی توسط  شولینگ و همکاران  در سال 2000 طراحی شد و دارای [...]

استراتژی های عمومی پورتر

استراتژی های عمومی پورتر:فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌ تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای [...]

اهداف استراتژیک در تجارت الکترونیک

اهداف استراتژیک در تجارت الکترونیک:موج تجارت الکترونیک تقریبا همه شرکتها را در تمامی اقتصادها تحت [...]

مبانی نظری منابع نامشهود سازمانی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

مبانی نظری منابع نامشهود سازمانی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری):در عصر اقتصاد مبتنی بر داشن فعالیت [...]

پرسشنامه استاندارد استراتژی زنجیره تامین ناب قی و همکاران(2017)

پرسشنامه استاندارد استراتژی زنجیره تامین ناب توسط قی و همکاران در سال 2017 ساخته شده [...]

ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک

ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک ادبیات نظری برنامه ریزی استراتژیک:سرعت سرسام آور تغییرات در دنیاي [...]

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی سبز

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی سبز ادبیات نظری استراتژی بازاریابی سبز:امروزه بازاریابی سبز بیشتر به عنوان [...]

پرسشنامه استاندارد امادگی برای تغییرگرامز و لو(2006)

پرسشنامه استاندارد امادگی برای تغییرگرامز و لو(2006) پرسشنامه استاندارد امادگی برای تغییر توسط گرامز و [...]

ادبیات نظری استراتژی تولید

ادبیات نظری استراتژی تولید ادبیات نظری استراتژی تولید: از آن جايي كه اصولاً بيش از [...]

مزایای مدیریت استراتژیک

 مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک رويكردی بر مبناي تعامل مديران در همه سطوح سازماني و كسب [...]