پرسشنامه استاندارد استراتژی زنجیره تامین ناب قی و همکاران(2017)

پرسشنامه استاندارد استراتژی زنجیره تامین ناب

پرسشنامه استاندارد استراتژی زنجیره تامین ناب توسط قی و همکاران در سال 2017 ساخته شده است ودارای 10 سوال در 4 بعد(استراتژی هزینه،استراتژی کیفیت، استراتژی تحویل، استراتژی انعطاف پذیری) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 819/0 می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

تولید ناب:

توليد ناب در واقع شيوه توليدي است که ضمن به­کارگيري فوايد توليد انبوه و توليد دستي، با هدف کاهش ضايعات و حذف هر فعاليت بدون ارزش افزوده شکل گرفته است. بر اين مبنا تكنيك ناب با كمك مجموعه ابزارهاي خود مي‌تواند نقش بنياديني در اصلاح و بهبود فرايندها داشته باشد.

مدیریت زنجیره تامین:

مدیریت زنجیره تامین عبارت است از فرایند یکپارچه سازى فعالیت‌هاى زنجیره تامین و نیز جریان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ سازى فعالیت‌ها در زنجیره تامین تــــولید و عرضه محصول.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  استراتژی زنجیره تامین ناب نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 12گویه ای استراتژی زنجیره تامین ناب می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

سوالات
استراتژی هزینه

1 تا 3

استراتژی کیفیت

4 تا 6
استراتژی تحویل

7 تا 8

استراتژی انعطاف پذیری

9 تا 10

دانلود پرسشنامه:
پرسشنامه استاندارد استراتژی زنجیره تامین ناب قی و همکاران(2017)

محصولات مکمل:
پرسشنامه استاندارد زنجیره تامین الکترونیک گاسکران و همکاران (2005)

پرسشنامه استاندارد استراتژی زنجیره تامین ناب و چابکی قی و همکاران(2017)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *