پرسشنامه استاندارد انواع سبک  یادگیری آکسو و همکاران(2005)

پرسشنامه استاندارد انواع سبک  یادگیری

پرسشنامه استاندارد انواع سبک یادگیری توسط آکسو و همکاران در سال 2005 طراحی شد.و داری 10 سوال به صورت الف و ب می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

از سبک های شناختی تعاریف مختلفی به عمل آمده است. از نظر سیف این سبک ها به طریقی که شخص موضوعها را ادارک می کند، اطلاعات را به خاطر می سپارد، درباره مطالب می اندیشد، ومسائل را حل می کند تعریف می شوند.

تعاریف سبک­های یادگیری و شناختی:

تعاریف مختلفی از سبک­های یادگیری ارائه شده است: برخی از نظریه پردازان در تعریف خود بر پردازش اطلاعات، برخی بر رفتار یادگیرنده و برخی دیگر بر تعامل اجتماعی تاکید می­کنند. همان گونه که اشاره شد، اصطلاح «سبک شناختی» را اولین بار آلپورت در سال 1937 به کار گرفت. او سبک شناختی را روش معمول فرد برای حل مسئله، تفکر، ادراک و یادآوری توصیف کرد. اصطلاح «سبک یادگیری» را نیز برای اولین بار هرب تلان در سال 1954 به کار برد. سبک یادگیری روش ثابت یاد گیرنده برای پاسخگویی و به کارگیری محرک­های موجود در موقعیت یادگیری است.

تعاریف سبک یادگیری

در بیشتر تعاریف، سبک یادگیری روش ترجیحی یا معمول فرد برای یادگیری است. براساس فرضی مبهم که شواهدی در حمایت از آن وجود ندارد، روش ترجیحی قوی­ترین روش یادگیری است. بعضی یافته ­های مربوط به گروه ­های اقلیت فرهنگی نشان می­دهند که معمولا به کارگیری یک روش یادگیری توسط دانش­آموزان این گروهها بیانگر قوی­ترین روش یادگیری آنها نیست. باید توجه کرد که تعریف سبک یادگیری باید منعکس کننده این واقعیت باشد که افراد در استفاده از برخی فرآیندها یا مجموعه ­های یادگیری نسبت به فرآیندها یا مجموعه­ های یادگیری دیگر شایستگی بیشتری دارند. با وجود اینکه از نظر اصطلاح شناسی بین نظریه­ پردازان تفاوت­ هایی وجود دارد، اما همه توافق دارند افراد برای رمزگردانی، ذخیره، پردازش و دستکاری اطلاعات روش­های متفاوتی دارند که اساسا از هوش مستقل­ اند. برخی از تعاریف صاحب نظران درباره سبک­های یادگیری و شناختی به ترتیب تاریخی ارائه می­شوند:

تعاریف سبک یادگیری

آلپورت (1937) سبک شناختی را شیوه معمول فرد برای حل مسئله، تفکر، ادراک و یادآوری تعریف کرده است. مسیک و همکاران (1964) سبک شناختی را مانند آلپورت چنین تعریف کرده­اند: شیوه فرد در پردازش اطلاعات که نمایانگر شیوه معمول او در ادراک، تفکر، حل مسئله و یادآوری است.

انواع سبک  یادگیری

سبک‌های یاد گیری سه نوع‌اند: کلامی، تصویری و دست ورزی
️سبک یادگیری کلامی
ساختار نمادین كلام نقش مهمی در تفكر و یادگیری ایفا می‌كند. از بین فیلسوفان معروف فلسفه و سبك شناختی ارسطو، كندی، ابن سینا را می توان نام برد.
️سبک یادگیری تصویری
در دانش‌آموزان تصویری، شهود و تصویرسازی نقش مهمی در تفكر و یادگیری ایفا می كنند.
وقتی این دانش‌آموزان به تفكر می‌پردازند، روند تفكر به زبان مفاهیم و ارتباط بین آنها پیش می‌رود و بازنویسی روند تفكر برای ایشان نیاز به زحمت مضاعف دارد.
تفكر شهودی و تجربه نقطه قوت ایشان است.
آموزش در این دانش‌آموزان حركت از تصویر به مجرد است.
افلاطون، فارابی، ابن عربی، سهروردی و ملاصدرا زیر چتر این نوع مهارت یادگیری و تفكر قرار می‌گیرند.
سبک دست ورزی
دانش‌آموزان دست‌ورز ساختارگرا هستند. بازسازی ساختارها و دست‌ورزی نقش مهمی در تفكر و یادگیری ایفا می كند.
با به كار بردن ابزارها و ساختن اشكال و بازسازی ذهنی ساختارها در ذهن خود، مفاهیم را یاد می‌گیرند و مهارت ها را كسب می كنند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  انواع سبک یادگیری نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 10 گویه ای پرسشنامة انواع سبک یادگیری می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

دانلود:

پرسشنامه استاندارد انواع سبک  یادگیری آکسو و همکاران(2005)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *