دانلود ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و تست مسیر ساختاری فاکتور اثرگذار بر کارایی – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی

دانلود ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و تست مسیر ساختاری فاکتور اثرگذار بر کارایی – الزویر ۲۰۱۷ :یافته های به دست آمده از برآورد مدل های ساختاری به پیاده سازی مدل فرهنگ سازمانی و آموزش مهارت های نرم کمک می کند. این نظریه یادگیری در زمینه محیط کسب و کار بر اساس آیتم های انتخاب شده و مدل مفروض ساختاری است. در این مطالعه از دو مرحله تجزیه و تحلیل شامل تجزیه و تحلیل دو مرحله ایمدل معادلات ساختاری استفاده شد.

عنوان فارسی مقاله: فرهنگ سازمانی و توسعه در تست مسیر ساختاری فاکتور اثرگذار بر  کارایی کاری کارکنان در یک سازمان
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

 الزویر

بررسی حوزه آسیا اقیانوسیه – Asia Pacific Management Review

کلمات کلیدی فارسی:
روش شناسی، آموزش، اثربخشی آموزش، کسب مهارت های نرم افزاری، عملکرد کار، یادگیری زمان-فضا
کلمات کلیدی انگلیسی:
Training
Methodology
Trainers’ effectiveness
Soft skills acquisition
Work-performance
Time-space learning
تعداد صفحات ترجمه شده: 20 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
RosliIbrahimaAliBoerhannoeddina Bakare Kazeem Kayode
موضوع: ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 8 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

مقدمه

هدف از مطالعه

بررسی ادبیات موجود

چارچوب نظری

روش

نمونه برداری

ابزارها

روند انتشار و جمع آوری داده ها

نتایج

ویژگی پاسخ دهندگان

ارزیابی برازش مدل

تجزیه و تحلیل داده: اعتبارسنجی معادلات ساختاری مدل از مدل های ارائه شده و مقایسه این ها

مدل مفروض شده

H1: تاثیر مثبت اثربخشی مربیان (TE) بر مهارت های نرم کارکنان (SS)

H2: تاثیر مستقیم مهارت های نرم (SS) بر عملکرد کاری کارکنان (WP)

H3: تاثیر مثبت روش آموزش (TM) بر کسب مهارت های نرم (SS) کارکنان

نتیجه گیری

محدودیت

مفاهیم مطالعه

Iمفاهیم نظری

II پیامدهای روش

III مفاهیم در فرهنگ و زمینه توسعه سازمانی

IV مفاهیم برای تحقیقات آینده


چکیده

در دنیای آموزش برای مهارت های کسب و کار، به طور کلی مهارت ها را می توان به دو دسته اصلی تقسیم بندی نمود: مهارت های سخت و مهارت های نرم . برای اینکه سازمانی در محیط کسب و کار به صورت قوی تر و رقابتی ظاهر شود، کارمندان باید علاوه بر مهارتهای نرم بر مهارت های سخت نیز تسلط داشته باشند. هدف از این مطالعه دو قسم است: اول، بررسی اثرات مستقیم هر دو روش آموزش و اثربخشی در کسب مهارت های نرم ، سپس شناسایی شایستگی مهارت نرم و تاثیر آنها برروی عملکرد کاری کارکنان. این مطالعه به گونه ای طراحی شده است که در آن از روش تحقیق پیمایشی در مطالعه اثرات مهارت های نرم بر روی عملکرد کاری کارکنان استفاده شود.

واحدهای تجزیه و تحلیل نیز مدیران و مجریان انتخاب شده چند شرکت مستقر در مالزی هستند. روش نمونه گیری تصادفی در 10 شرکت مختلف مالزی انجام گرفت که این شرکت ها شامل حدود 1200 آموزش مهارت های نرم از 260 شرکت کنندگان انتخاب شده بودند. یافته ها نشان داد که مدل عوامل موثر مربی و روش آموزش توضیح منطقی برای اثربخشی کسب مهارت های نرم هستند. این مدل همچنین نشان داد که کسب مهارت نرم بر عملکرد کاری کارکنان اثری مثبت دارد. نویسندگان به کارفرمایان توصیه می نمایند که این روش را برای آموزش کارکنان به مهارت نرم بازسازی نمایند. هم چنین توصیه می کنند که موسسات شرکت های بزرگ باید روش آموزش “یادگیری فاصله دار ” را یاد بگیرند تا از پس موانع مرتبط با انتقال آموزش بربیایند.


Abstract

In the world of business skills training, employees’ skills can be generally divided into two main categories: hard skills and soft skills. For organization to wax stronger and competitive in the business environment today, employees need to possess soft skills in addition to hard skills. The purpose of this study is twofold: first, to examine the direct influence of both training methodology and trainers’ effectiveness on soft skills acquisition, followed by identifying soft skill competencies and their influence on employees’ work performance.

The study was designed to use a survey research method in studying the effects of soft skills on employee work performance. The units of analysis were the selected managers and executives of a few Malaysian-based companies. Random sampling procedures were carried out in 10 different Malaysian companies, which consisted of about 1200 soft skills trainees, from which 260 participants were selected. The findings revealed that the model of trainer effectiveness and training methodology factors have provided a reasonable explanation for the influence of soft skill acquisition which is the latent variables.

The model also revealed that soft skill acquisition positively influenced employees’ work performance. The authors recommend need for employers to restructure the methodology for training employees on soft-skills. It is also recommend that, corporate institutions need to adopt ‘time-spaced learning’ training method in order to circumvent the hindrances associated with training transfer.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی

1-       مقدمه

یکی از چالش های عمده برای رهبران و مدیران، مسأله مدیریت منابع انسانی برای دستیابی به اهداف خاص شرکت است. از این رو، یک رهبر یا مدیر صرفا قادر نیست که مسئولیت های سازمانی را به تنهایی اجرا نماید و به نتایج مورد نظر بدون همکاری دیگر انسان ها نیز دست یابد. کارکردن با مردم در یک سازمان یک امر ضروری برای یک رهبر یا مدیر است. در نتیجه، رهبری نیازمند مهارت های تخصصی است که بتواند باعث افزایش و بهبود روابط بین فردی با افراد دیگر شود. به منظور دستیابی به مهارت هایی مانند روابط بین فردی در میان کارکنان یک سازمان، بهتر است که رهبری یک مسیر مشخصی داشته و صفات مهارت های نرم نیز به صورت بالقوه در رهبر هر جامعه القا شود. در راستای این ایده، دولت مالزی تلاش های خستگی ناپذیری برای جذب مهارت های نرم و صفات رهبری در سهامداران خود انجام داده است که اینکار موجب رشد و توسعه ملی می شود. هدف از این نوشتار، برجسته کردن تلاش های دولت در جذب این مهارت های رهبری و نرم و همچنین شناسایی مهارت های رهبری و نرم مورد نیاز برای ساختن کشور مالزی است.

2-       هدف از مطالعه

کم کم بسیاری از سازمان ها متوجه اهمیت توسعه مهارت های نرم برای کارگران خود شده اند. آنها شروع به سرمایه گذاری برروی آموزش و توسعه کارگران خود به منظور توسعه مهارت های مهم، نگرش / رفتار و دانش و هم چنین تغییر فرهنگ سازمانی موجود خود به یک فرهنگ عملکرد کاری بالاتر کرده اند. در ابتدا هدف از این پژوهش، بررسی نمودن تاثیر روش آموزش و اثربخشی مربیان برروی آموزش مهارت های نرم و سپس بررسی اثر کسب مهارت های نرم بر عملکرد کاری کارکنان است.

3-       بررسی ادبیات موجود

بسیاری از دانشمندان مفهوم رهبری را باتوجه به  دیدگاه های مختلف توضیح داده اند. در نتیجه طیف گسترده ای از الگوهای سنتی و نظریه وجود دارد که همگی به توصیف و تعریف رهبری پرداختند (Dansereau, Seitz, Chiu, Shaughnessy, & Yammarino, 2013). با این حال، پیام کلیدی که از تعاریف و پارادایم به دست می آید این است که رهبری به طور کلی به عنوان یک فرایند فردی تعریف می شود که در آن به یک رهبر بر پیروان خود تاثیر می گذارد  (Dansereau و همکاران، 2013). به عنوان مثال، Yukl (2006) رهبری را به عنوان «یک فرایندی که به موجب آن تاثیر عمدی توسط یک شخص بر دیگر مردمان اعمال می شود و هدف آن هدایت، ساختاردهی و تسهیل فعالیت ها و روابط در یک گروه یا سازمان است” تعریف می نماید. در اغلب تعاریف، عناصر اساسی رهبری شامل یک رهبر، پیرو و تعاملات موجود در رابطه بین آنها است. مسئله مهم در رهبری این است که چگونه یک رهبر می تواند بر پیروان خود به اندازه کافی و از طریق تعاملات رابطه ای تاثیر بگذارد تا به اهداف اعلام شده از نهاد دست یابد. با توجه به این تعریف، رهبری نیازمند برخی مهارت های نرم به منظور به دست آوردن حمایت پیروان و توجه و همچنین همکاری آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *