دانلود ترجمه مقاله تنظیمات کسب و کار و کانال های بازاریابی در قالب تجارت الکترونیک – الزویر ۲۰۱۷

18,000 تومان

تحقیقات ما یادآور اهمیت یافتن نیچ های خاص و انتخاب کانال های بازاریابی مناسب برای سودآوری است. برای آجر و ملات ها، قالب خرده فروشی نیست که برای سودآوری مهم است بلکه نحوه موضع گیری شرکت های این دسته در بازار و یا انتخاب کانال های بازاریابی است. همین منطق درباره رشد خرده فروشان صرفاً کلیکی نیز صدق می کند. افزون بر این، و بر خلاف انتظارات ما، به نظر می رسد که انواع آنلاین بازاریابی به کانال بازاریابی مهمی (موثری) برای کسب و کارهای سنتی با فروشگاه های فیزیکی تبدیل شده است. این نتایج کمک به تحقیقات خرده فروشی کمک نموده و می تواند به عنوان راهنمای خرده فروشانی که در پی توسعه کسب و کار خود بر حسب ارتباط قالب خرده فروشی خود و استراتژی انتخابی با کانال های بازاریابی مناسب هتسند، آموزنده باشد.