دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش و برنامه ریزی منابع سازمانی – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش و برنامه ریزی منابع سازمانی – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش و برنامه ریزی منابع سازمانی – الزویر ۲۰۱۷:هدف این تحقیق بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم کاربردپذیری برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) با تاثیر تعدیلی مدیریت دانش (KM) در عملکرد می باشد. این مطالعه مبتنی بر داده های پیمایشی جمع آوری شده از شرکت های تولیدی می باشد. اول اینکه، عامل های متغیرهای مکنون مطابق با تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) تعیین شدند، و در ادامه اطمینان پذیری و اعتبارسنجی این متغیرها با تحلیل عامل تاییدی (CFA) ارزیابی شدند. در گام بعدی، تک بعدی برای سه متغیر بررسی شدند و فرضیه ها با رویکرد PLS ارزیابی شدند.

عنوان فارسی مقاله:

مدیریت دانش و برنامه ریزی منابع سازمانی: مکمل یا متضاد؟

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

 الزویر

مجله بین المللی مدیریت اطلاعات – International Journal of Information Management

کلمات کلیدی فارسی:
زنجیره تامین، مدیریت دانش، ERP، عملکرد عملیاتی، عملکرد مالی، مدلسازی معادله ساختاری
کلمات کلیدی انگلیسی:
Supply chain
Knowledge management
ERP
Operational performance
Financial performance
Structural equation modeling

 

تعداد صفحات ترجمه شده: ۲۷ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
M. Fatih Acar , Merve Tarim , Halil Zaim , Selim Zaim , Dursun Delen
موضوع:
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 10 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

۱- مقدمه

۲- بررسی مقالات و توسعه فرضیات

۲-۱- مدیریت دانش (KM)

۲-۲- برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

۲-۳- مدیریت زنجیره تامین (SCM)

۲-۴- دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV)

۲-۵- بیان فرضیات

۳- روش تحقیق

۳-۱- رویکرد جمع آوری و داده نمونه

۳-۲- سنجش متغیرها

۴- تحلیل و نتایج

۴-۱- آنالیز عامل اکتشافی

۴-۲- تحلیل عامل تاییدی

۴-۳- سوگیری رویکرد مشترک

۴-۴- آنالیز ساختاری

۵- بحث و دلائل مدیریتی

۶- خلاصه و نتیجه گیری


چکیده

هدف این مطالعه، تعمیق درک و دانش مربوط به تاثیرات سیستم های اطلاعاتی روی عملکرد زنجیره تامین و یافتن سطح و جهت رابطه بین برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و مدیریت دانش (KM) در زمینه عملکرد عملیاتی و مالی می باشد. اساساً، این مطالعه به تشریح رابطه مکمل بین ERP و KM تاکید کرده است. بنابراین، تاثیر واسط KM نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از یک روش نظرسنجی، ۱۶۳ پاسخنامه از شرکت های تولیدی ترکیه ای که در صنایع مختلفی فعالیت دارند، گردآوری شد. مدلسازی معادله ساختاری (SEM) برای تست قابلیت اطمینان و اعتبارسنجی( روایی و پایایی) معیارها و مدل مسیر ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که ERP هیچ تاثیر مثبت چشمگیری روی عملکرد عملیاتی ندارد، بلکه در مرحله قبل از KM قرار دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهند که KM تاثیر مثبتی روی عملکرد عملیاتی داشته و تاثیر واسطی برای رابطه بین ERP و عملکرد عملیاتی دارد. اخیراً، آنالیز مسیر نشان داده که عملکرد عملیاتی ارتباط مثبتی با عملکرد مالی دارد.


Abstract

This research aims at deepening the understanding of the effects of information systems on supply chain operations, and to find the level and direction of the relationship between Enterprise Resource Planning (ERP) and Knowledge Management (KM) in the context of operational and financial performance. Essentially, this study emphasizes the explanation of the complementary relationship between ERP and KM. Therefore, the mediating effect of KM is also analyzed. Using a survey method, 163 responses are collected from Turkish manufacturing companies which operate in a variety of industries. A structural equation modelling (SEM) is used to test both the reliability and validity of measurement and the structural path model. The results show that ERP has no significantly positive effect on operational performance, but it is a precedent of KM. Moreover, results also show that KM affects operational performance positively and it has a mediating effect for the relationship between ERP and operational performance. Lastly, the path analysis shows that operational performance is positively associated with financial performance.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش

  1. مقدمه

در عرصه حاضر که عرصه رقابت جهانی شدید است، دانش- دانستن نحوه انجام کارها به عنوان یکی از توانبخش ها/دارایی های مرکزی برای هر سازمان، خدمات یا تولید و ساخت در نظر گرفته می شود (دیوید بورن و پوروساک 1998، دراکر 1993). توانایی تشخیص، تدوین و استفاده از منابع دانشی برای هر شرکتی، تبدیل به تعیین کندده های چشمگیر از موقعیت رقابتی آن ها شده است (بات 2001). بنابراین زمینه مدیریت دانش، به عنوان زمینه پژوهشی مثمر ثمری، به کانون توجه افراد دانشگاهی و دست اندرکاران تبدیل شده است (ویگ 2000). به نظر در میان جامعه تحصیلی و صنعتی، این پدیده، یک توافق عام است که مدیریت مناسب و پیاده سازی موثر مدیریت دانش، برای رقابت در محیط کسب و کار جهانی که پویایی بسیاری دارد، نقش الزامی ای دارد (بلین، دلر و کوزی و زایم 2013، هیکس، داترو و گالوپ 2007، زایم 2006).

سازمان های امروزی که اغلب به عنوان شرکت های گسترش یافته ای در نظر گرفته می شوند که شامل تامین کننده ها و فروشنده ها (بالادست) و مشتریان و توزیع کننده ها (پایین دست) می شوند اغلب در فرآیندهایی که هم خدمات/کالاها و هم اطلاعاتی را که اکنون به صورت جمعی به عنوان زنجیره تامین می دانیم، ساماندهی می شود. مدیریت چنین فرآیندهایی به عنوان مدیریت زنجیره تامین یا به اختصار SCM شناخته می شود(سو و یانگ 2010). زنجیره تامین، یکی از عنوان های پژوهشی مشهور برای مدیران/دست اندرکاران و افراد دانشگاهی/پژوهشگران در سال های اخیر بوده است و شرکت های زیادی با پژوهش دقیق و بهبودبخشی مناسب قابلیت های زنجیره تامینشان به برتری رقابتی رسیدند. در مقالات موجود، مدیریت زنجیره تامین به صورت وسیع و از نظر فنی، عمیقا پوشش داده شده است که ش امل تحقیقاتی می شوند که به مسائلی همانند انتخاب بهینه تامین کننده ها، بهبودبخشی همکاری در میان اعضای زنجیره تامین، مدیریت بهتر انبارها، متوازن ساختن ریسک و پاداش مشترک میان خریدار و فروشنده، هندل حمل و نقل مواد خطر آفرین، بهبودبخشی مسیریابی دستگاه های نقلیه، ایجاد زنجیره تامین سبز و … می پردازند. آن چه زنجیره تامین را تبدیل به یک موضوع چالش برانگیز پژوهشی و به صورت بالقوه، اثربخش می کند، مطالعه آن در زمینه مدیریت دانش است.

مدیریت دانش (KM)، مفهومی نسبتا جدید برای سازمان ها است و به عنوان یک وظیفه اساسی شناخته می شود. بنابراین به صورت یک عنوان پژوهشی ارزشمند، توسط دست اندرکاران و عوامل دانشگاهی، مورد پوشش واقع می شود؛ یعنی ارائه دهندگان خدمات/کالا و شرکت های مشاوره. دانش (به خصوص دانش ضمنی) را می توان منبع قدرت نرم در نظر گرفت که برتری رقابتی را برای سازمان به ارمغان می آورد.

فوت و فن که نمایش مرسوم دانش است، نقشی حیاتی در به دست آوردن و حفظ موقعیت رقابتی ایفا می کند (چادزودس، چادزوگلو و ورایماکی 2015). اثبات شده که KM می تواند روش های لازم برای تفسیر، تدوین و حفظ فوت و فن حیاتی در یک محیط سازمانی را ارائه دهد. خلق، تدوین و ذخیره دانش را می توان به عنوان یک فرآیندفرعی مجزا، متوالی و تا حدود زیادی بازگشتی در نظر گرفت که با استفاده از آن، دانش سازمانی را می توان مدیریت نمود (گایسل و ویکاراماسینگ 2015). با وجود این که گذاره ارزشی KM، کاملا واضح است، سازمان های زیادی برای تعریف، اکتساب و مدیریت دانشی که در آن نهفته است، تلاش می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *